DAB

Det er helt sikkert at det kommer til å bli helt stille på radioen din, med mindre du utelukkende hører på lokalradio, eller oppgraderer til DAB. De første FM-senderene stenger så tidlig som den 11. januar 2017. Den første delen av det landsdekkende FM-nettet som stenges ligger i Nordland. Men innen utgangen av 2017, så skal alle landsdekkende radiokanaler over på DAB+ nettet. Det er kun lokale radiostasjoner blir værende igjen på FM-nettet etter utfasingsdatoene.

Alle biler har en eller form for radio montert i sin bil. Tall fra Statens Vegvesen viser at fire av ti som hører på radio sitter i en bil når de gjør det.

UTFASINGSDATOER FOR FM-NETTET:

11.januar 2017
Nordland

8.februar 2017
Trøndelag
Møre og Romsdal

28.april 2017
Telemark
Buskerud
Hedmark
Oppland

21.juni 2017
Sogn og Fjorande
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder

20.september 2017
Østfold
Vestfold
Oslo
Akershus

13.desember 2017
Troms
Finnmark

Men selv om det er kun kort tid til man stenger det landsdekkende FM-nettet, så er det kun en av tre biler som nå er utstyrt med DAB+ teknologien. Mens i de norske hjem er så mye som 90% av alle radioer av DAB+ teknologi. Når det er så mye som 3,2 millioner biler på veiene i Norge, så betyr det at ca 2 millioner bileiere begynner og få det ganske travelt med en oppgradering eller utskifting om de fortsatt vil høre landsdekkende radio i sin bil. Men det er faktisk veldig mange som venter med å foreta seg noe til FM-nettet faktisk er slukket. Det kan føre til at det blir leveranse problemer på DAB-radioer og adaptere. Og trenger du hjelp med montering, så må du nesten regne med lange ventetider.

Det er mange som har uttrykt sin frustrasjon over at de mister radio-signalene i svært mange tunneler når man går over til DAB+. Statens Vegvesen har en fremdriftsplan for montering av DAB+ sender i tunneller. Denne planen sier at de tunnelene som skal ha DAB+ får det før man stenger det riksdekkende FM-nettet i området hvor tunnelen er.   Det er uttalt i fra Statens Vegvesen at billister skal få DAB+ signaler i de tunnelene de har vært vant med å høre på radio.
Og det virker som Statens Vegvesen ligger godt ann til at de rekker fristene for dette rundt om i landet. Noen vil nok kommentere at det ikek finnes DAB+ i absolutt alle tunneler. Men de aller første tunneler fikk DAB-teknologi tilbake så tidlig som 2010. I flere fylker hvor det er mye trafikk som f.eks. Oslo, Akershus og Østfold er det DAB+ i de fleste tunnelene. Mens i noen andre områder, så trenger Statens Vegvesen litt mer tid frem mot slukkingen av det landsdekkende FM-nettet.

Man er ikke først og fremst opptatt av at så mange tunneler som mulig skal ha DAB+-teknologi, men at så mange bilister som mulig ikke får avbrudd i radiosendingene de lytter til. Det er rundt 1100 tunneler på riks- og fylkesveiene i norge, av disse er det mange som er så korte og har så liten trafikk at det ikke er aktuelt å investere i DAB+ sendeutstyr. Disse tunnelene har heller ikke FM-dekning i dag. 95% av all trafikken på riksveiene får i tunneler hvor det er, eller vil komme, mottakerforhold for DAB+. Men mange mener at det er ett problem at de norske bilimportørene har ventet for lenge med og implementere DAB+ teknologi i nye biler. Noen importærer tok grep ganske tidlig, men veldig mange har valgt og vente.

På mange måter kan man da si at bilimportørene er sterkt medskyldige i det er er et stort antall biler av nyere modeller på veiene som ikke har DAB+ teknologi. Mange har satset på at datoen for slukking skal bli flyttet fremover i tid. Men pr. i dag så selges alle nye biler i Norge nå med DAB+ radio i bilen. Men det er ikke lenge siden dette var ganske kostbart ekstra utstyr. I Norge har DAB faktisk eksistert i mer enn 20år. Så tidlig som i 1995 ble det sendt radioprogrammer via DAB-teknologi til de få norske lytterene som den gang kunne motta signalene. Det har i ettertid vært en meget lang krangel mellom fagfolk og politikere før en besluttning på området ble fattet. I hele 16år krangler disse seg i mellom, og i 2011 ble det bestemt at DAB+ er den radioteknologien som skal gjelde for Norge i fremtiden. Internasjonalt ble DAB+ lansert i 2007. I ettertid har det kommet krav om grad av dekning før utfasingstidspunktet for FM som ble satt til 2017.

Har man en DAB+ radio kan man ta inn alle radiosignaler, uansett om de sendes ut i DAB eller DAB+ signaler. Alle digitale radioer er bakoverkompatible til DAB og FM. Mange mener det at store deler av Europa har satt DAB+ på vent. Dette er ikke nødvendigvis riktig. Norge og Storbritania er de landene som har kommet lengst, men i land som Danmark, Sveits og Tyskland har man faktisk like stor dekningsgrad på DAB+ som hva man har i Norge. Etter slukkinv av FM-nettet bil enda flere riksdekkende radiokanaler bli sendt i DAB+ formatet for å gjøre plass til flere kanaler i sendernettet. Er du i tvil om  radioen din er en DAB eller DAB+ radio, så kan di f.eks. søke etter NRK Vær eller P5 Hits. Får di inn disse med tekstinformasjon og lyd, så kan du være sikker på at du har en DAB+ radio.

Antenna er viktigere enn mange tror

90 prosent av alle feil på ettermonterte DAB-radioer eller adaptere skyldes feil montering av antennen. Det finnes mange muligheter for ettermontering av DAB-radio i biler, og mange velger en fastmontert, ekstern adapter i sin bil. Store undersøkelser viser at opp mot 90% av alle problemer man opplever skyldes antennen. Feilmontering av antenna kan redusere DAB-mottaket kraftig, eller gjøre at man ikke får inn DAB-signaler i det hele tatt. Mange av de bedre antennene krever skikkelig jording for at de skal fungere. Gjør man ikke den jobben skikkelig, så vil ikke antennen ha jording, og vil da heller ikke ta inn DAB-signalene.

Det er ikke bare jording som skaper problemer. Det er ting som varmetråder og solfilm som også kan skape problemer for mottak av DAB-signaler. En løsning kan være at man monterer antennen i en av de bakerste rutene på bilen. På den måten slipper man også kjøpe ny antenne om man skulle bytte frontruten. Mange har limt antennen i frontruten, men må da også bytte antennen når de skifter frontrute.

Kilde: Magasinet Bil